zoek

Nieuwsbrief

Wenst u zich in te schrijven op de digitale nieuwsbrief?
   
Euregio Scheldemond
PAC Het Zuid
4e verdieping, lokaal 441
Woodrow Wilsonplein 2
B-9000 Gent
euregio.scheldemond@oost-vlaanderen.be

Interreg: grensoverschrijdend

Interreg is een gemeenschapsinitiatief van de Europese Commissie dat erop gericht is grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren om op die manier de binnengrenzen te doen vervagen. Ondanks het voortschrijdende eenwordingsproces in Europa en de voltooiing van één Europese markt vormen nationale grenzen in de praktijk nog steeds een barrière voor verdergaande grensoverschrijdende samenwerking. Knelpunten worden veroorzaakt door zowel geschreven als ongeschreven regels. Bovendien belemmert de aanwezigheid van een grens de samenhangende economische ontwikkeling van de grensregio. De grens biedt echter ook kansen. Door de verschillende ontwikkelingen aan beide zijden ervan kan men van elkaar leren en zijn er schaalvoordelen te behalen. Grensoverschrijdende samenwerking moet dan ook gestimuleerd worden om de barrièrewerking van de grens tegen te gaan en de kansen die de grens biedt te benutten.

 

Ondertussen loopt het vijfde Interreg-programma. Hieronder vind je een overzicht van alle projecten waar de drie provincies van de Euregio Scheldemond in deelnemen. Klik op het programma voor meer info.

 

INTERREG V
looptijd: 2014 - 2020

 

     

 

Afgelopen programma's

 

INTERREG I
looptijd: 1991 - 1995
 
INTERREG II
looptijd: 1995 - 1999
 
INTERREG III
looptijd: 2000 - 2006

 
INTERREG IV
looptijd: 2007 - 2013

 
 


Build by Westsite