zoek

Nieuwsbrief

Wenst u zich in te schrijven op de digitale nieuwsbrief?
   
Euregio Scheldemond
PAC Het Zuid
4e verdieping, lokaal 441
Woodrow Wilsonplein 2
B-9000 Gent
euregio.scheldemond@oost-vlaanderen.be

Provincies en gemeenten vinden elkaar over de grens heen

Op 25 augustus 2015 organiseerde Euregio Scheldemond een (net)werkbezoek voor de bestuurders van de drie provincies en de grensgemeenten. Een veertigtal provincieraadsleden uit Oost- en West-Vlaanderen, leden van provinciale staten Zeeland en burgermeesters, schepenen en wethouders van de grensgemeenten lieten zich een dag meevoeren doorheen de Euregio Scheldemond.

De dag was gevuld met een waaier aan thema’s die spelen in grensoverschrijdend verband. De deelnemers kregen de kans om regionale ontwikkelingen die ze vaak alleen op papier lezen eens in het echt te bekijken. En ondertussen kon natuurlijk kennis worden gemaakt met de collega’s van de buurprovincie of -gemeente. Op de bezochte sites vertelden de betrokkenen hoe hun project tot stand kwam en wat er ondertussen werd gerealiseerd. Hieruit bleek nog maar eens het belang van samenwerking met de buren.

 

Een greep uit de thema’s die aan bod kwamen: havensamenwerking, grensarbeid, openbaar vervoer en gebruik van restwarmte. Van het bezoekerscentrum van de Haven van Gent ging de route naar Zeeuws-Vlaanderen; meteen goed zicht op de grenzeloze kanaalzone en haar biogebaseerde bedrijvigheid. Via het opleidingscentrum voor glastuinbouw in Westdorpe leidde de toer langs het sluizencompex Terneuzen waar de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland concreet wordt vormgegeven met de bouw van de Nieuwe Sluis.

In het mooie Belfort van de gemeente Sluis kwam het belang voor gemeenten naar voren van grensoverschrijdend samenwerken en Europese subsidies.

Onderweg naar de provincie West-Vlaanderen werd ingegaan op innovatie op het gebied van blue energy.In het Provinciaal Logistiek Centrum in Zeebrugge werden logistieke links en toekomstplannen belicht.

De Euregio Scheldemond kan bogen op mooie grensoverschrijdende realisaties en kijkt uit naar tal van opportuniteiten voor toekomstige samenwerking in de regio en daarbuiten!

 

Hieronder kan je enkele toespraken en presentaties bekijken.

 

Toespraak gedeputeerde Versnick

Presentaties Havenkapitein-commandant Vernaeve en Liesbeth Vernaeve - Havensamenwerking / Duurzame Zeehavens

Filmpje Grenzeloze Kanaalzone

Presentatie gedeputeerde de Reu

Presentatie Grensarbeid

Presentatie POM W-Vl. - transport en logistiek 

Toespraak gedeputeerde de Bethune

 

Enkele foto's van de dag kan je hier bekijken.

 

 

 

 

Build by Westsite