zoek

Nieuwsbrief

Wenst u zich in te schrijven op de digitale nieuwsbrief?
   
Euregio Scheldemond
PAC Het Zuid
4e verdieping, lokaal 441
Woodrow Wilsonplein 2
B-9000 Gent
euregio.scheldemond@oost-vlaanderen.be

Tijdens de Scheldemondraad van 13 november werd duidelijk gemaakt hoe bedrijven hun concurrentiekracht kunnen versterken door het uitwisselen van energie en reststromen. Hierbij hoeft de landsgrens geen belemmering te vormen. 

Een samenwerking van staalgigant ArcelorMittal en chemisch bedrijf DOW is hier een goed voorbeeld van. De bedrijven hebben de intentie om fossiele brandstoffen te vervangen en de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. Met de presentatie 'Smart Delta Resources' - een initiatief van bedrijven voor slimme energie en reststroomuitwisseling – toonde Ger Spork aan dat deze besparing gelijk is aan de opbrengst van ongeveer 300 (3MW) windmolens.

Eric De Coninck verduidelijkte in zijn toelichting op welke manieren ArcelorMittal hun C02-uitstoot kan recupereren en zo te verminderen.

Tot slot gaf Peter Clauwaert van POM West-Vlaanderen enkele voorbeelden over hoe bedrijventerreinen hun broeikasgassen kunnen reduceren en hernieuwbare energie kunnen produceren.

Hun presentaties kan je hieronder downloaden:

Smart Delta Resources - Ger Spork
Steel industry: C-footprint reduction - Eric De Coninck
Eco2Profit - Peter Clauwaert 

Bekijk hier het verslag van de vergadering.

Build by Westsite