zoek

Nieuwsbrief

Wenst u zich in te schrijven op de digitale nieuwsbrief?
   
Euregio Scheldemond
PAC Het Zuid
4e verdieping, lokaal 441
Woodrow Wilsonplein 2
B-9000 Gent
euregio.scheldemond@oost-vlaanderen.be

Themadag VG Landbouw

Studiedag Vakgroep Landbouw leverde interessante grensoverschrijdende info en inspiratie voor PAS en IHD in het Scheldemondgebied

 

Op vrijdag 10 juni hield de Vakgroep Landbouw haar jaarlijkse studiedag. De bijeenkomst in Hulst (NL) stond in het teken van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de Instandhoudings-doelstellingen (IHD). De ruim zestig deelnemers, uit lokale en regionale overheden en natuur- of landbouw-gerelateerde organisaties, werden meegenomen voor een blik op de aanpak rond deze thematiek aan Vlaamse en Nederlandse kant.

 

’s Ochtends werd vanuit een brede benadering van de stikstofproblematiek op wereldschaal geleidelijk verder ingezoomd op de invulling op landelijk, regionaal en gebiedsgericht niveau. Na de netwerklunch gingen drie groepen in twee sessies dieper op thema’s in: het kader en de implementatie van IHD in Nederland en Vlaanderen vormde het thema van de eerste workshop; de tweede workshop zoomde in op het de systematiek van vergunningen; workshop drie focuste op biodiversiteit ten behoeve van een veerkrachtige landbouw.

Bij een afsluitend netwerkmoment konden de deelnemers nog even van gedachte wisselen over hun bevindingen van de dag. We kijken terug op een geslaagd event.

 

Bekijk hieronder de presentaties.

Presentatie Jan Willem Erisman - Stikstof in de PAS?
Presentatie Patrick Broekhuis - PAS, programmeren in de Zeeuwse context
Presentatie Danny Van den Bossche - Programmatische aanpak stikstof in Vlaanderen

Workshop Erwin Adema - Natura 2000 & PAS
Workshop Thomas Defoort - Het ABC van IHD
Workshop Raf Barzeele - Vergunningen van 'grensboeren'
Workshop Wim Hage - Pas- en vergunningverlening Zeeland
Workshop Chris Koopmans - Veerkrachtige landbouw Zeeland


Build by Westsite