zoek

Nieuwsbrief

Wenst u zich in te schrijven op de digitale nieuwsbrief?
   
Euregio Scheldemond
PAC Het Zuid
4e verdieping, lokaal 441
Woodrow Wilsonplein 2
B-9000 Gent
euregio.scheldemond@oost-vlaanderen.be

WVEG Executive Committee bezoekt Euregio ScheldemondOp 23 en 24 maart 2017 was Euregio Scheldemond gastregio voor de Executive Committee van de Werkgemeenschap van Europese Grensregio’s (WVEG).

Met name het programma op 23 maart is inhoudelijk verzorgd door Euregio Scheldemond.

Na ontvangst door gouverneur Briers en gedeputeerde Ben de Reu in het Groot Vleeshuis, het promotiecentrum voor Oost-Vlaamse Streekproducten, vertrok de groep van bestuursleden van de WVEG naar het wetenschapspark GreenBridge in Oostende. Na een welkomstwoord door CEO Marianne Martens werd kennis gemaakt met innovatieve projecten en demonstraties van nieuwe vormen van energie.

Noémie Wouters lichtte het Interreg project Link2Innovate toe. Dit project wil onder andere via coaching en samenwerking MKB’ers / KMO's in de grensregio helpen om de zogenoemde valley of death te trotseren, door jonge technologiebedrijven te linken aan geïnteresseerde bedrijven of organisaties aan de andere kant van de grens.

De groep werd aan het einde van de middag ontvangen op het Provinciaal Hof in Brugge voor de Taskforce Interreg onder leiding van gedeputeerde Jean de Bethune.

De Taskforce Interreg begon met een reflectie van Europarlementariër en vice voorzitter van de commissie voor Regionale Ontwikkeling de heer Pascal Arimont. Hij merkte op dat Interreg van groot belang is voor Europese cohesie en het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking. Echter Interreg moet breed gedragen blijven en dicht bij de burgers staan.

Tijdens de presentaties en discussies die daarop volgden, werden verschillende standpunten over de toekomst van Interreg gedeeld. Er was een wederzijds begrip dat landsgrenzen de economische groei en samenwerking belemmert. Interreg is een goed middel om de grenzen te helpen vervagen. De Interreg middelen zijn een katalysator om de negatieve grenseffecten te verminderen en bedrijvigheid in de grensregio’s te stimuleren.

Nathalie Verschelde van DG Regio maakte een statement over het belang van meetbare resultaten, grensregio’s kunnen hier zelf een concrete bijdrage aan leveren.

Op 24 maart verwelkomde gedeputeerde Geert Versnick het internationale gezelschap in de Raadzaal van de provincie Oost-Vlaanderen; daar vond de bestuursvergadering van de WVEG plaats.

Bekijk hier de fotoreportage.


Build by Westsite