zoek

Nieuwsbrief

Wenst u zich in te schrijven op de digitale nieuwsbrief?
   
Euregio Scheldemond
PAC Het Zuid
4e verdieping, lokaal 441
Woodrow Wilsonplein 2
B-9000 Gent
euregio.scheldemond@oost-vlaanderen.be

10 mei 2017

De vergadering van 10 mei vond plaats in Provinciehuis Boeverbos te Brugge onder het voorzitterschap van gouverneur Briers.

De Scheldemondraad nam een standpunt in over haar rol in het traject richting de nieuwe Interreg programmaperiode. Zij pleit voor het belang van Interreg voor de grensregio’s en samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus.

Binnen Euregio Scheldemond wordt ook op gemeentelijk niveau al intensief grensoverschrijdend samengewerkt. Dat blijkt onder meer uit de goede praktijkvoorbeelden die enthousiast werden voorgesteld door de gemeenten Terneuzen en Hulst en de Steden Gent en Roeselare.

Daarnaast is het speerpunt arbeidsmobiliteit benadrukt met het recent goedgekeurde project 'Scheldemond Werkt!'. De Raad stelt 40.000 euro ter beschikking om te komen tot een gemeenschappelijke gedragen visie en actieplan voor een optimale bevordering van de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Het is uitermate belangrijk dat alle relevante partijen in de regio op een efficiënte manier samenwerken.

Tijdens de sessie met de voorzitter van de Scheldemondraad en HR managers uit Euregio Scheldemond is het belang van inzicht in de kansen van werken over de grens beklemtoond.

Bekijk hieronder het verslag en de presentaties.

Verslag van de vergadering

3D-Printing - door Ad Aarnoutse en Kris Binon
EGTS Linieland - door burgemeester Mulder
Gemeentelijke clusters - door Dirk Temmerman
Roeselare en EU-projecten - door Gino Dehullu
Build by Westsite