zoek

Nieuwsbrief

Wenst u zich in te schrijven op de digitale nieuwsbrief?
   
Euregio Scheldemond
PAC Het Zuid
4e verdieping, lokaal 441
Woodrow Wilsonplein 2
B-9000 Gent
euregio.scheldemond@oost-vlaanderen.be

De vergadering van 24 oktober vond plaats in het provinciehuis van Oost-Vlaanderen te Gent onder het voorzitterschap van gouverneur Decaluwé.

Persbericht

Euregio Scheldemond helpt grensbarrières slechten van stage tot pensioen


Wetgevingsverschillen tussen Vlaanderen en Nederland zijn in de grensregio extra zichtbaar. Ze zorgen voor beperkingen om bijvoorbeeld aan de andere kant van de grens te gaan werken. Euregio Scheldemond inventariseerde de meest voorkomende en hinderlijke knelpunten en gaat ermee aan de slag. De Scheldemondraad besliste prioriteit te geven aan de grensknelpunten rond stagevergoedingen en pensioenrechten aan de andere kant van de grens.

Eén van de kerntaken van Euregio Scheldemond is om de samenwerking over de grens te bevorderen. Verschillende partijen in het grensgebied zijn bevraagd over welke knelpunten ze ervaren in de samenwerking over de grens. Hieruit is een lijst met uiteenlopende grensbelemmeringen ontstaan. De knelpunten worden ervaren in verschillende sectoren. Zo is er in de landbouwsector onduidelijkheid over het gebruik van rode diesel, wat in Nederland is verboden, maar in Vlaanderen wel nog mag. In de industriële sector belemmert de strikte regelgeving omtrent het grensoverschrijdend vervoer van afvalstoffen heel wat duurzame initiatieven. Maar de meeste belemmeringen worden ervaren door grensarbeiders op het vlak van verschillen in de sociale zekerheid.

Een open arbeidsmarkt is belangrijk voor de economische ontwikkelingen in het Scheldemondgebied. Een open arbeidsmarkt begint al bij de mogelijkheid om over de grens te studeren en stage te lopen. Maar ook aan het einde van de loopbaan mag de grens geen nare gevolgen hebben voor werknemers.

Omdat een goede grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit zo belangrijk is besloot de Scheldemondraad op 24 april prioriteit te geven aan de grensknelpunten rond stagevergoedingen en de werkloosheidsreglementering artikel 64.

Beide knelpunten hebben een grote invloed op de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. In de aanloop naar de arbeidsmarkt ondervinden studenten meerdere problemen met grensoverschrijdende stages. Zo krijgen Nederlandse studenten doorgaans een stagevergoeding, in Vlaanderen is dit niet gebruikelijk. Hierdoor zijn Nederlandse studenten niet happig om in Vlaanderen stage te lopen.

Maar ook aan het einde van de loopbaan zijn er belemmeringen naar aanleiding van de verschillen in pensioensleeftijd aan beide zijden van de grens. In België is de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar en in Nederland is dit 67 jaar. Hierdoor ontstaan soms moeilijke financiële situaties voor werknemers die heel hun leven in Nederland hebben gewerkt, maar in Vlaanderen wonen. Er zijn al aanpassingen gedaan in de Belgische werkloosheidsreglementering, artikel 64. Helaas vallen er toch nog steeds mensen buiten de boot, bijvoorbeeld diegenen die nog geen vijftien jaar in Vlaanderen wonen.

De Scheldemondraad gaat een actieve rol opnemen om deze grensknelpunten aan te kaarten bij hogere overheden en de betrokken partijen te ondersteunen bij het oplossen van de knelpunten. Daarnaast ziet de Scheldemondraad het aankaarten van de grensknelpunten als een doorlopend proces. Voor de hogere overheden in Brussel en Den Haag is het niet altijd duidelijk welke gevolgen nationale wetgeving heeft voor de grensregio’s.

Een strategische grensvisie moet de kansen voor de grensregio beter op de kaart zetten, zowel als onderdeel van de (Vlaamse en) provinciale ruimtelijke beleidsplannen en Zeeuwse en Nationale Omgevingsvisie.

Wilt u knelpunten aanbrengen of heeft u verdere vragen:

els.piqueur@oost-vlaanderen.be
stuey.hamelink@oost-vlaanderen.be
jessica.monteyne@west-vlaanderen.be
m.klein_hesseling@zeeland.nl

Tel: 0032-9-267 87 02Build by Westsite