zoek

Nieuwsbrief

Wenst u zich in te schrijven op de digitale nieuwsbrief?
   
Euregio Scheldemond
PAC Het Zuid
4e verdieping, lokaal 441
Woodrow Wilsonplein 2
B-9000 Gent
euregio.scheldemond@oost-vlaanderen.be

Interreg II

Meer dan in Interreg I werd Interreg II een 'uitvoerend karakter' gegeven, doordat de uitvoering van studies slechts beperkt werd gefinancierd terwijl er tegelijkertijd ruim baan was voor investeringen voortkomend uit reeds eerder uitgevoerde planvorming. In deze tweede Interreg-periode (1995-1999) werd 8,38 miljoen ECU en 2,42 miljoen EUR verdeeld onder 56 projecten. De thema's waarin de projecten kaderden waren:Klik hieronder op de thema's om de projecten te bekijken:

 
Tip: navigeren tussen de verschillende evenementen gaat makkelijker als je de bladwijzers activeert.

Hoe je dit doet lees je op deze pagina.

 

Thema 1

 • TMVW-Delta
 • Rivier- en Watertoerisme
 • Revitalisering kust
 • Ecotoerisme
 • Sfeerverlichting en parkeerverwijssysteem
  Sluis/Blankenberge
 • RSD/GIS
   
 • Totaal subsidie:  1.740.217 ECU
                                    273.053 EUR

                     


 
Thema 2

 • Plato
 • Horizon
 • Stimulering innovati en technologiesamenwerking
  MKB/KMO
 • Euregionaal zakendoen
 • Plattelandstoerisme
 • GIES marktonderzoek
 • Milieustations pleziervaart
 • Promotie van streekproducten
 • Qualimodo
 • Aardappelmarkt en boerenbelang
 • Kwaliteitsverbetering en professionalisering van de recreatiebedrijven in Zeeland en België
 • Remidiatie baggerspecie Avrijevaart
 • Plussen en minnen
   
 • Totaal subsidie: 2.394.554 ECU
                                    467.379 EURThema 3


 • Milieubewuste teelt
 • Milieu en KMO/MKB
 • Natuur, milieu en burgers
 • ROM Gentse Kanaalzone
 • Schone Kreken
 • Duurzaam herstel krekensysteem
 • Stadsallen/Steenen Beer
 • Sanering drinkwaterwinningsgebied Isabellapolder
 • Schone kreken II
   
 • Totaal subsidie: 2.449.021 ECU
                                   370.834 EUR


 

Thema 4


 • Werkgelegenheidsproject woonwagenbewoners
 • Plattelandsontwikkeling
 • Samenwerking vlassector
 • Loca Troc
 • Grensloze zorg
 • Amika
 • BOEGIE
 • Stimulans
   
 • Totaal subsidie: 1.118.023 ECU
                                   254.755 EUR


Thema 5

 • Besturen met de buren
 • Over de grens, van mens tot mens I en II
 • Grensoverschrijdende gids archiefbronnen
 • Grensbewoners en grensoverschrijdende zorgverlening
 • Musica Flandrica
 • Mijn engel moet nog komen
 • Scholen aan de Schelde
 • Muskusrattenbestrijding
 • Scheldemond maritiem
 • Rondreizende Reynaerttentoonstelling
 • Kunst OverGrenzen
 • Strucurering grensoverschrijdend veiligheisbeleid
 • Arbeidsrehabilitatie en arbeidszorg
 • Inspraak over bruggen
   
 • Totaal subsidie:     680.380 ECU
                                 1.054.203 EUR


 


Build by Westsite