zoek

Nieuwsbrief

Wenst u zich in te schrijven op de digitale nieuwsbrief?
   
Euregio Scheldemond
PAC Het Zuid
4e verdieping, lokaal 441
Woodrow Wilsonplein 2
B-9000 Gent
euregio.scheldemond@oost-vlaanderen.be

Interreg III

In Interreg III werd een aanvang gemaakt met de verruiming van het programmagebied. De vroeger afzonderlijke programma’s van Euregio Scheldemond en Euregio Benelux Middengebied werden ondergebracht in één programma 'Grensregio Vlaanderen-Nederland'. Er werd in de Interreg III-periode wel nog gewerkt met twee afzonderlijke budgetten en twee afzonderlijke Stuurgroepen die instonden voor de goedkeuring van de projecten. In totaal werd 20.402.254 EUR aan subsidie geïnvesteerd.

 

Er konden binnen vijf prioriteiten projecten uitgewerkt worden:

Klik hieronder op de prioriteiten om de projecten uit de Euregio Scheldemond te bekijken:

 
Tip: navigeren tussen de verschillende evenementen gaat makkelijker als je de bladwijzers activeert.
Hoe je dit doet lees je op deze pagina.

 

Prioriteit 1

 

 • Kustfietsroute
 • Maritiem Erfgoed
 • Bezoekerscentra op het platteland (bis)
 • Ruimte voor molens
 • ROMA
 • Van Maurits tot Napoleon
 • Maritiem Erfgoed III
 • Westerschelde Planner
 • Optimalisatie watersysteem Leopoldkanaal-Braakman
   
 • Totaal subsidie: 5.672.348 EUR


 

Prioriteit 2

 

 • Quadrant
 • Streekproducten EU-regionaal
 • Grenswijzer
 • Duurzame bedrijfsvoering
 • Strategische visie bedrijventerreinen
 • Onderzoek integratie havengebieden Gen en Zeeland Seaports
 • Koppeling veiligheidsplannen havengebieden Gent en Zeeland Seaports
 • Grensoverschrijdende bezoekersstromen
 • Integrale theaterpromotie
 • GO-market Scheldemond
 • Grenswijzer Ambassadeur
 • Kennisontwikkeling impact toerisme
 • Startconferentie Kanaalzone Gent-Terneuzen
 • Actieplan Kanaalzone werkgevers
 • Grensoverschrijdend biologisch boeren
 • ENFO
 • Bedrijventerreinmanagement
 • Chartervaart in de Delta
   
 • Totaal subsidie: 5.131.715 EUR


 

Prioriteit 3

 

 • Milieuclusters op bedrijventerreinen
 • Watermanagement
 • Duurzame watersystemen
 • De Schelde natuurlijk!
 • Schone kreken III
 • Grensoverschrijdende bestrijding muskusratten
 • Streekidentiteit in bezoekerscentra
 • Boeren bouwen aan het landschap
 • Integraal waterbeheer Zwinregio
   
 • Totaal subsidie: 3.822.275 EUR


 

Prioriteit 4

 

 • Riton
 • Maritiem erfgoed III
 • Scholen naar duurzaamheid
 • Linker
 • Innotech
 • Empower
 • KAT
 • Master watermanagement
 • Ken uw gasten
 • Acite Procesindustrie 2010
   
 • Totaal subsidie: 2.393.525 EUR
                  

Prioriteit 5

 

 • Jeugdadviseurs Internationaal
 • Over de grens van mens tot mens III
 • Pleegzorg aan de Scheldemond
 • Tandheelkunde onder narcose ...
 • Grensoverschrijdend kooptoerisme
 • Blog zonder grenzen
 • Uitgevaren voor de Kamer Zeeland
 • Kleurencarrousel
 • KET Opera
 • Internationale folkfestivals
 • Banda Azufaifo, grensoverschrijdende fanfare
 • Maritiem Erfgoed III
 • Tijdsporen
 • Delphi
 • Regionale televisie Scheldemond
 • Staats Spaanse Linies
 • Vergeten veldslagen uit W.O. II
 • Pixel-me
 • Europa dichter bij de burger
   
 • Totaal subsidie: 3.382.391 EUR


 

 

 


Build by Westsite