zoek

Nieuwsbrief

Wenst u zich in te schrijven op de digitale nieuwsbrief?
   
Euregio Scheldemond
PAC Het Zuid
4e verdieping, lokaal 441
Woodrow Wilsonplein 2
B-9000 Gent
euregio.scheldemond@oost-vlaanderen.be

Interreg IV

Het vierde Interreg-programma liep van 2007 tot en met 2013. Voor de ganse grensregio Vlaanderen-Nederland was 
94 miljoen Euro aan Europese subsidie beschikbaar. Hiervan werd 68,6 miljoen geïnvesteerd in projecten waar ook organisaties uit de Euregio Scheldemond bij betrokken waren.
 
In dit programma stond de duurzaamheidsdriehoek Milieu-Mens-Economie centraal. In de prioriteit Economie werd ingezet op innovatie en uitbouw van de kenniseconomie, grensoverschrijdend ondernemen en het versterken van de economische structuren. De focus van de prioriteit Milieu lag bij het duurzame gebruik van natuurlijke rijkdommen en bij landschap en natuur. Binnen de prioriteit Mens ging de aandacht uit naar nieuwe impulsen voor cultuur en welzijn. Het driehoekidee heeft als opzet dat de verschillende invalshoeken van waaruit projecten worden uitgevoerd, elkaar ondersteunen. Binnen de genoemde prioriteiten kwam een belangrijke focus te liggen op projecten die bijdragen aan de economische ontwikkeling van de regio, in het bijzonder gericht op innovatie.
 
Klik hieronder op de prioriteiten om de projecten uit de Euregio Scheldemond te bekijken:
 
Tip: navigeren tussen de verschillende evenementen gaat makkelijker als je de bladwijzers activeert.
Hoe je dit doet lees je op deze pagina.
 

Prioriteit Milieu

         

Prioriteit Mens

 • Duurzaam = gewoon doen!
 • SOLABIO
 • Interactief waterbeheer
 • Zicht op hergebruik
 • Manoeuvres
 • CEM
 • Recreatie en ecotoerisme in de Zwinstreek
 • Invexo
 • Natuurlijk water
 • Eco2Profit
 • Proeftuin Kaderrichtlijn Water
 • Neem de mensen mee!
 • Energie Conversie Park

 •  Totaal subsidie: 22.919.220 EUR Prioriteit Economie

 • Grenzeloos Duiken
 • Tendenzen Zonder Grenzen
 • 120 kilometer kustkwaliteit
 • Bio Base Europe
 • Samen voor de glastuinbouw
 • Cover-it
 • Aqua-Vlan
 • Euregional Pact II
 • Groeikans
 • Waterstofregio
 • Grenzeloos wandelen
 • Optiglas
 • Groene grondstoffen
 • Crossroads
 • Energie Conversie Park
 • Smaakklassen
 • Sociale innovatie - instandhouding van klein religieus erfgoed
 • Grenzeloze Kanaalzone
 • Oost West Poort
 • Grenzeloze Logistiek

 • Totaal subsidie: 33.471.152 EUR


 

 
 • Revitalisering oude industriehavens
 • Regionale Televisie Scheldemond
 • Gluren bij de buren
 • Forten en Linies
 • GoLeWe
 • Grensoverschrijdende mountainbikeroute
 • Samen terug de boer op

 • Totaal subsidie: 12.241.643 EUR

 

 

 

 

 


Build by Westsite