zoek

Nieuwsbrief

Wenst u zich in te schrijven op de digitale nieuwsbrief?
   
Euregio Scheldemond
PAC Het Zuid
4e verdieping, lokaal 441
Woodrow Wilsonplein 2
B-9000 Gent
euregio.scheldemond@oost-vlaanderen.be

Interreg I

Het allereerste Interreg-programma liep van 1991 tot en met 1995. De Europese Commissie besliste toen om ter bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking geld ter beschikking te stellen aan de grensregio's. Voor deze eerste periode kreeg de Euregio Scheldemond 3,68 miljoen ECU ter beschikking die kon gespendeerd worden aan projecten binnen deze thema's.

Klik hieronder op de thema's om de projecten te bekijken:
 

Tip: navigeren tussen de verschillende evenementen gaat makkelijker als je de bladwijzers activeert.
Hoe je dit doet lees je op deze pagina.

 
Thema 1

 • Verbeteren leefbaarheid kleine kernen
 • Samenwerking tuinbouwveilingen
 • Toeleveringsactiviteiten en bedrijvencontactdagen
 • Tijdschrift deBuren
 • Onderzoek ziekenhuizen
 • Netwerkvorming/sensibilisering
   
 • Totaal subsidie: 472.944 ECU


 Thema 2

 • Maritieme samenwerking
 • Openbaar vervoer I en II
 • Combi-vervoerterminal
 • Vervoer kritisch zieken en gewonden
   
 • Totaal subsidie: 410.507 ECU


 
Thema 3

 • Onderzoek krekengebied
 • Studie verblijfsvoorzieningen en onthaalcentra
 • Regionale voorzieningen
 • Routebrochures
 • Trekkershutten
 • Ruitertoerisme
 • Riviertoerisme
   
 • Totaal subsidie: 1.106.377 ECU


 Thema 4

 • Talen zonder grenzen
 • Stageplaatsen
 • Aangrenzend informeren
   
 • Totaal subsidie: 354.812 ECU


 
Thema 5

 • Gebiedsgericht Milieubeleid
 • PROSA
 • Cursusfaciliteiten land- en tuinbouw
   
 • Totaal subsidie: 478.238 ECU


 Thema 6

 • Technologiemanifestatie
 • Europese Technologiefondsen
 • Uitwisseling Tuinbouwcentra
 • KMO-fonds
   
 • Totaal subsidie: 491.500 ECU


 


 

Build by Westsite