zoek

Nieuwsbrief

Wenst u zich in te schrijven op de digitale nieuwsbrief?
   
Euregio Scheldemond
PAC Het Zuid
4e verdieping, lokaal 441
Woodrow Wilsonplein 2
B-9000 Gent
euregio.scheldemond@oost-vlaanderen.be

Structuur

Het hoogste orgaan van de Euregio is de Scheldemondraad. Hierin zetelen de gouverneurs van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen, en de Commissaris van de Koning van Zeeland. Daarnaast zijn de provinciale gedeputeerden bevoegd voor grensoverschrijdende samenwerking lid, samen met gemeentelijke vertegenwoordigers en vertegenwoordigers namens de provincieraden (Vlaanderen) en Provinciale Staten (Zeeland).

Onder de Scheldemondraad fungeren drie gemeentelijke clusters, waarin bijna alle grensgemeenten zijn vertegenwoordigd. Bovendien zijn er acht vakgroepen, waar vooral provinciale bestuurders binnen hun bevoegdheden samenwerken. Regelmatig worden er tijdelijke werkgroepen opgericht, als er rond specifieke thema's of projecten wordt gewerkt. De gemeentelijke clusters, de vakgroepen en werkgroepen werken autonoom én voeden de Scheldemondraad met thema's waarrond oplossingen moeten worden gevonden.

Een apart onderdeel van de structuur is Eures Scheldemond. Eures werkt aan de grensoverschrijdende arbeidsmarkt; de regie bij dit initiatief is in handen van de VDAB in Vlaanderen en het WERKbedrijf van het UWV in Nederland.

Alle verschillende overlegorganen, werkgroepen en projectgroepen worden ondersteund door het secretariaat. 
 

Build by Westsite