Euregio Scheldemond | Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland Nieuwsbrief

Inleiding


In deze editie:

 • Scheldemondraad 16 november: 5 nieuwe projecten goedgekeurd
 • Afscheid Scheldemondraadleden
 • Verslag WVEG-jaarvergadering
 • Wedstrijd


Nieuwsberichten

foto nieuws Scheldemondraad 16 november

Tijdens de Scheldemondraad van 16 november werden 5 nieuwe projecten goedgekeurd.
 

 • Data naar actie (DNA)

  Dit project implementeert een sociaal-economische situatieschets van de Euregio met betrekking tot demografie, arbeidsmarkt en de 'innovatietroeven' biogebaseerde economie, duurzaamheid in havengebieden en innovatie in de zorg.
  Meer info.
   
 • Strategie Zorgeconomie Scheldemond

  De doelstelling van dit project is het in kaart brengen van de sterkten en de zwakten van het zorgeconomisch landschap van de regio Scheldemond, om daarna grensoverschrijdende opportuniteiten te definiëren. Pilootprojecten en goede praktijken op het gebied van zorgeconomie worden geïnventariseerd en gevisualiseerd op een portaalwebsite.
  Meer info.
   
 • Integrale veiligheid scheepvaart Scheldemond

  In de havengebieden zijn vele partijen betrokken bij veiligheidsvraagstukken. De overheden (en tot op zekere hoogte de hulpdiensten) werken reeds behoorlijk intensief grensoverschrijdend samen. Maritieme veiligheid op integrale wijze met alle betrokkenen zo effectief en efficient mogelijk organiseren, is een uitdaging voor de zeer nabije toekomst. Het samenbrengen van partijen rondom veiligheid kan een goede stimulans zijn om de havengebieden te profileren als aantrekkelijke havens voor vestiging, transport en handel. Het grensoverschrijdend samenbrengen van partijen is nog een extra uitdaging. Het samenbrengen op een fysiek in te richten locatie is zeker voor de kanaalzone Gent-Terneuzen van groot belang.
  Meer info.
   
 • Vier Werven

  Met dit project willen we via het Vier Werven Overleg het maritieme verleden van de Scheldemondregio in het licht stellen en promoten, om de historische eenheid ervan te benadrukken en aldus een steentje bij te dragen tot een toekomstig Europa zonder grenzen. Daartoe wil het, over de landsgrenzen heen, een duurzaam samenwerkingsverband creëren rond het varend cultureel erfgoed. Een toeristisch lint doorheen de regio, met de 4 participerende (museum)werven als ankerplaatsen, wordt daarbij impliciet en expliciet nagestreefd.
  Meer info.
   
 • Stem af op kanaal Gent-Terneuzen

  Door middel van een studiedag wordt kennis en ervaring uitgewisseld  tussen Nederlandse en Belgische stakeholders op de gebieden van knelpunteneconomie en onderwijsarbeidsmarkt.
  Meer info.

line
foto nieuws Afscheid Scheldemondraadleden

Wegens pensioen en/of stopzetting van hun politieke mandaat heeft Commissaris van de Koningin Peijs tijdens de vergadering van 16 november afscheid genomen van gouverneur André Denys, gedeputeerde Marleen Titeca-Decraene, gedeputeerde Marc De Buck, burgemeester Johan De Roo en Walter Blondeel. 

Het secretariaat wil hen hartelijk danken voor de goede samenwerking en jarenlange inzet voor Euregio Scheldemond.


line
foto nieuws WVEG buigt zich over grensarbeid in Berlijn

Op 8 en 9 november bogen de Euregio's en heel wat grensoverschrijdende Eures-verbanden zich over de problematiek van de grensarbeid tijdens de jaarlijkse WVEG-conferentie.

Het afgelopen jaar heeft de Werkgemeenschap voor Europese Grensregio's een inventaris gemaakt van hoe de informatievoorziening loopt over alles wat met grensarbeid te maken heeft in de verschillende euregio's. Daarnaast heeft de WVEG gevraagd wat de grootste knelpunten zijn om tot een grensoverschrijdende arbeidsmarkt te komen.

De bevindingen zijn gebundeld in een rapport dat tijdens de conferentie werd voorgesteld.

Het rapport en een uitgebreider verslag van de conferentie vind je op de website van de WVEG


line
foto nieuws Wedstrijd

Nog niet deelgenomen aan de wedstrijd?  Er is nochtans een cadeaubon ter waarde van 150 Euro te winnen die je bij Amadore Wellness kan inruilen voor een dagje pure verwennerij! 

Doe nog vlug mee, over een weekje sluiten we af!


Dit bericht werd verstuurd naar : yannick@westsite.be, miguel.verstringe@oost-vlaanderen.be

Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Schrijf u hier uit